1.    რა არის მეტაფიზიკა? გაზ. “ახალგაზრდა კომუნისტი", 1951, 16 ოქტომბერი

2.    Габашвили Тимофей, «Большая Советская энциклопедия», т.IX, 1951 

3.    Великие русские революционные – демократы и передовые общественные деятели Грузии, «Заря востока», 23 сентября, 1953

4.    გამოჩენილი ქართველი ფილოსოფოსი . . დოდაშვილი. ჟურნ. მეცნიერება და ტექნიკა", 1955, N6.

5.    ნეოპოზიტივიზმის რეაქციული არსი, ჟურნ. საქართველოს კომუნისტი", N2, 1960.                  

6.    რა არის ოპერაციონალიზმი? ჟურნ. საქართველოს კომუნისტი", N1, 1961.

7.    რამდენიმე შენიშვნა ივანე თარხნიშვილის რჩეული თხზულებების გამოცემის გამო. გაზ. ლიტერატურული გაზეთი", N21 (1295), 18 მაისი, 1962.

8.    ილია ჭავჭავაძის მსოფლმხედველობა, ჟურნ. საქართველოს ეკონომისტი", N7, 1963.

9.    Реакционная сущность буржуазной идеологии,  გაზ. «Заря востока», №63 11993, 15 марта, 1964

10. Ценная монография, გაზ. «Заря востока»  №299, 12229, 29 декабря, 1964 

11. თავისუფლებისა და აუცილებლობის ფილოსოფიური პრობლემისათვის, ჟურნ. მნათობი", #8, 1965.

12. ქართული აზრი მახიზმის წინააღმდეგ, გაზ. კომუნისტი", 29 ოქტომბერი, 1965.

13. დიდი ქართველი მეცნიერი, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 23 აგვისტო, 1966.

14. სავლე წერეთელი, ჟურნ. მნათობი", VIII, 1966.

15. მეცნიერი და მოქალაქე, გაზ. კომუნისტი", 1967 1 თებერვალი.

16. სავლე წერეთლის ცხოვრება და მოღვაწეობა. კრ. სავლე წერეთელი", თბილისი, 1967 (რედ. . ჭავჭავაძე).

17. მეცნიერის ხსოვნის უკვდავსაყოფად, გაზ. კომუნისტი", 17 აგვისტო, 1967.

18. მარქსისტულ-ლენინური ფილოსოფია, როგორც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მეთოდოლოგია, ჟურნ. `ქიმია, ბიოლოგია სკოლაში", #1, 1968.

19. უდიდესი დიალექტიკოსი მატერიალისტი, ჟურნ. საქართველოს კომუნისტი", #5, 1968.

20. Основной вопрос философии, გაზ. «Заря востока», N264 13411, 12 ноября, 1968

21. შემოქმედებითი მარქსიზმის ბრწყინვალე ნიმუში, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 13 მაისი, 1969.

22. სივრცე და დრო, ჟურნ. საქართველოს კომუნისტი", VI, 1969.

23. ლენინი როგორც ფილოსოფოსი (რეცენზია . ბაკურაძის წიგნზე), გაზ. თბილისი", #260, 4 ნოემბერი, 1969.

24. Книга о философии наследии вождя, , გაზ. «Заря востока», N280 (13531), 21 декабря, 1969

25. . . ლენინი და მეცნიერება, ჟურნ. მეცნიერება და ტექნიკა", 1970, #4.

26. . . ლენინი და თანამედროვე ბუნებისმეტყველების ფილოსოფიური პრობლემები. ჟურნ. `საქართველოს კომუნისტი", #4, 1970.

27. კარლ მარქსის დიდი თანამებრძოლი, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1970, 4 აგვისტო.

28. ფრიდრიხ ენგელსი, ჟურნ.`საქართველოს აგიტატორი", #21, 1970.

29. ფრიდრიხ ენგელსი, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1970, 24 ნოემბერი.

30. На переднем крае, გაზ. «Вечерный Тбилиси», 6 марта, 1971

31. ადამიანი და მანქანა, გაზ. ახალგაზრდა კომუნისტი", 20 აპრილი, 1971.

32. И.Р.Тархнишвили, «Философская энциклопедия», т.V, Москва, 1970

33. Фридрих Энгельс,  ჟურნ. «Агитатор Грузии», 1970, ноябрь

34. მედიცინის ფილოსოფიური პრობლემები (პროფ. . ბაკურაძის თანაავტორობით), ჟურნ. საქართველოს კომუნისტი", 1979, #4.

35. მატერიის ცნების ლენინური განსაზღვრება, ჟურნ. მნათობი", 1971, #5

36. თანამედროვე ბურჟუაზიული ფილოსოფიის კრიტიკისათვის, გაზ. თბილისი", 1972, 19 დეკემბერი

37. ფილოსოფიური ლიტერატურის აშკარა წუნი (.თევზაძისა და . ჭელიძის თანაავტორობით), გაზ. კომუნისტი", 1973, 25 ნოემბერი

38. ეგოიზმი და მისი ანტისოციალური არსი, გაზ. კომუნისტი", 1975, 7 მარტი

39. გიორგი გურჯიევი, ჟურნ. განთიადი", 1975, #5.

40. შენიშვნები და სინამდვილე, გაზ. თბილისი", 1976 5 აპრილი

41. მეცნიერი და მოღვაწე (. ლუტიძის თანაავტორობით), გაზ. კომუნისტი", 1977, 1 თებერვალი

42. გამოჩენილი მოაზროვნე, გაზ. თბილისის უნივერსიტეტი", 1977 25 თებერვალი

43. დიდი ერუდიტი და ჭეშმარიტი ადამიანი, კრ. «Труды конференции физиков посвященной 80-летию со дня рождения академика Гр. ССР профессора Матвея Михайловича Мирианашвили», Тбилиси, 1989

44. დარგობრივი სამეცნიერო აკადემია: აწმყო და მომავალი. გაზ. კავკასიონი", 1996, 27 აპრილი

45. დარგობრივი სამეცნიერო აკადემიები: აწმყო და მომავალი. გაზ. განათლება, მეცნიერება, ბიზნესი", #7 ივლისი 1996

46. სავლე წერეთელი. გაზ. რაეო", 1997, მარტი.

47. ნამდვილი" და არანამდვილი" (დარგობრივი და სახელმწიფოებრივი აკადემიების ურთიერთობის შესახებ). გაზ. თბილისი", 1997, 29 მაისი

48. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" I, თბილისი, 1997.

49. სავლე წერეთლის ცხოვრება და ინტელექტუალური ევოლუცია. კრ. სავლე წერეთელი" დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბილისი, 1997 (რედ. . მახარაძე)

50. ფილოსოფიის დასაცავად (პოლემიკა), ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფიის სერია), 1998, #1      

51. ანტონ პირველი. გაზ. მეფეთუბანი", 1998, #2 (8) ოქტომბერი

52. საჭიროა შეიქმნას დარგობრივი მეცნიერებათა აკადემიების საკოორდინაციო ცენტრი. გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა", 1998, 26 ნოემბერი

53. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" II, თბილისი, 1998

54. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" III, თბილისი, 1999

55. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" IV, თბილისი, 2000

56. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" V, თბილისი, 2001

57. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" VI, თბილისი, 2002

58. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" VII, თბილისი, 2003

59. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" VIII, თბილისი, 2004

60. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" IX, თბილისი, 2005

61. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" X, თბილისი, 2006

62. წინასიტყვაობა კრებულისათვის ფილოსოფიური ძიებანი" XI, თბილისი, 2007

63. ახალდაფუძნებული სამეცნიერო აკადემიების ჩრდილ-ნათელი, გაზ. ლიტერატურული საქართველო", 1999, 30 აპრილი

64. არა კაც ჰკლა" ანუ ჭეშმარიტი პაციფიზმი, გაზ. ლიტერატურული საქართველო", 1999, 26 ნოემბერი

65. მოგონებანი შალვა ნუცუბიძეზე. კრ. შალვა ნუცუბიძის შესახებ, თბილისი, 2000

66. სავლე წერეთლის პორტრეტისათვის. გაზ. რაეო", 2000 აგვისტო

67. ლევან გველესიანი _ ფართო დიაპაზონის მოაზროვნე (ინტერვიუ), გაზ. დილის გაზეთი", 2000 20 დეკემბერი (ინტერვიუ მიჰყავს თეა ბარამიშვილს).

68. საყურადღებო თეოლოგიურ-ფილოსოფიური ნარკვევები, წიგნში: ვიქტორ რცხილაძე, პროზა, რელიგია, კრიტიკა, თბილისი, 2001.

69. ამბიციების ტყვეობაში. გაზ. ლიტერატურული საქართველო", 2001 16-22 მარტი

70. ქვეყანას მრეწველობა კი არ გადაარჩენს, არამედ კულტურა, გაზ. დილის გაზეთი", 4 სექტემბერი, 2001.

71. ფილოსოფიური თეოლოგიის დოქტორი, გაზ. ლიტერატურული საქართველო", 19-25 ოქტომბერი, 2001.

72. კარლ მარქსი, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1983, 12 მარტი.

73. ფიზიკის სწავლების ისტორიიდან საქართველოში, ჟურნ. ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში", 1978, #2 (ივნისი).

74. დიდი რუსი რევოლუციონერ-დემოკრატები და ქართველი სამოციანელები. გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1983, 26 მაისი.

75. მეცნიერის დიდებული გული, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1983, 3 აგვისტო

76. ძვირფასი მეცნიერული მემკვიდრეობა, გაზ. კომუნისტი", 1987, 19 მარტი

77. ანტონ პირველი. გაზ. ლიტერატურული საქართველო", 1988, 8 აპრილი

78. უახლესი ქართული ფილოსოფიის დედაბოძი (. ნუცუბიძე), გაზ. ახალგაზრდა კომუნისტი", 1988, 17 დეკემბერი

79. ფილოსოფიური ლიტერატურის შენაძენი, გაზ. კომუნისტი", 1990, 6 თებერვალი

80. ქართული ფილოსოფიური აზროვნების ძნელბედობის ჟამი, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1990 1 მარტი

81. ნიჰილიზმი საშიში სენია, გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1990, 28 აპრილი

82. მკვლევარი, ორგანიზატორი, პედაგოგი (. ცინცაძის, . ქაცარავას და . ჩინჩალაძის თანაავტორობით), გაზ. თბილისი" 1990, 23 აგვისტო

83. კიდევ ერთი ქართველი ამერიკაში. გაზ. ახალი საქართველო", 1990, 2 დეკემბერი

84. გენო ცინცაძე _ გამოჩენილი ქართველი ფილოსოფოსი. გაზ. წიგნის სამყარო", 1993, მარტი, #3.

85. ანტონ ბაგრატიონი და კრისტიან ვოლფი, ჟურნ. მეცნიერება და ტექნიკა", 1978, #1.

86. რედაქტორის წინასიტყვაობა. გაბრიელ ბაჩულაშვილი, კატეგორიების დიალექტიკა, როგორც გნოსეოლოგიური ლოგიკა, თბილისი, 1979 (რედ. . ავალიანი)

87. . . ლენინი და თანამედროვე ფიზიკა, ჟურნ. მეცნიერება და ტექნიკა", 1980, აპრილი.

88. В.И.Ленин и философские вопросы биологии,  ჟურნ. მაცნე" (ბიოლოგიის სერია), 1980, #2.

89. Замечания по поводу статьи Г.Н.Сихарулидзе «О характере эмпирического знания», მაცნე" (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სამართლის სერია), 1979,#3

90. Неизглядимый след, გაზ. «Заря востока», 1982, 10 февраля

91. რუსეთ-საქართველოს კულტურული ურთიერთობა XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში, გაზ.კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1982 4 სექტემბერი

92. რუსეთ-საქართველოს კულტურული ურთიერთობა XIX საუკუნის პირველ ნახევარში, (წერილი პირველი), გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1982 4 ნოემბერი

93. რუსეთ-საქართველოს კულტურული ურთიერთობა XIX საუკუნის პირველ ნახევარში, (წერილი მეორე), გაზ. კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაურის -ნი), 1983 8 თებერვალი            

94. ენციკლოპედიური ნაშრომი, გაზ. დილის გაზეთი", 5 აპრილი, 2002

95. ქართული ფილოსოფიური ლიტერატურის მნიშვნელოვანი შენაძენი (რეცენზია . რასელის წიგნის ფილოსოფიის პრობლემები" ქართული გამოცემის გამო). ჟურნ. `მაცნე" (ფილოსოფიის სერია), 1-2, 2001

96. რიხარდ მექელაინი _ გერმანელი ქართველოლოგი და საქართველოს მეგობარი გაზ. დილის გაზეთი", 12 იანვარი, 2004

97. გოეთეს ლექსის “Erlkonig" (თხმელნარის მეფე") ქართული თარგმანი გაზ. `ლიტერატურული საქართველო", 7 მაისი, 2004

98. გოეთეს ლექსის “Wanderers Nachtlied" (მგზავრის სიმღერა ღამით") ქართული თარგმანი გაზ. `ლიტერატურული საქართველო", 30 ივლისი, 2004

99. ფილოსოფიის როლი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობაში, გაზ. “რეზონანსი", 22 იანვარი, 2005

100.              ქართული ფილოსოფიის ძნელბედობის ჟამი, გაზ. “რეზონანსი", 6 სექტემბერი 2005

101.              ფილოსოფიის ინსტიტუტის ევოლუციის ძირითადი ეტაპები. წიგნში: "ფილოსოფიის ინსტიტუტის 60 წელი", ბათუმი, 2007 (რედ. . მახარაძე, . კალანდია).

102.              კვლავაც ბევრის გაკეთება შეეძლო; მეცნიერი და პედაგოგიური განათლების თვალსაჩინო მოღვაწე (. ბაკურაძე), გაზ. “საქართველოს რესპუბლიკა", 25 ნოემბერი, 2006

103.              სავლე წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ნიშანსვეტები. კრ. “სავლე წერეთელი", თბილისი, 2007 (რედ.. ავალიანი, . კალანდია).

104.              მიხეილ მახარაძე - მეცნიერი, პუბლიცისტი, პოლიტიკოსი და მეგობარი. წიგნში: `ფილოსოფია და თანამედროვეობა", თბილისი, 2007 (. მახარაძის დაბადებიდან  60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული).

105.              დავით ბაგრატიონის მსოფლმხედველობის შეფასებისათვის. წიგნშიფილოსოფია და თანამედროვეობა”, თბილისი, 2007 (. მახარაძის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული).