სერგი ავალიანი

 

 

 

 

 1. გიორგი წერეთლის ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა. თბილისი, 1954
 2. რუსეთ-საქართველოს კულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან X1X საუკუნის მეორე ნახევარში. თბილისი, 1955.
 3. Философские взгляды И. Р. Тархнишвили, Тбилиси, 1957.
 4. ჰანს რაიხენბახის ფილოსოფია {კრიტიკული ანალიზი} თბილისი, 1961.
 5. მატერიალიზმისა და იდეალიზმის ბრძოლა თანამედროვე ფიზიკაში, თბილისი, 1962.
 6. თანამედროვე პოზიტივიზმი, თბილისი, 1964
 7. თანამედროვე პოზიტივიზმის ბუნებისმეცნიერების ფილოსოფია, თბილისი, 1964.
 8. Очерки философии естествознания, Тбилиси, 1968.
 9. ალბერტ აინშტაინი {მათე მირიანაშვილის თანაავტორობით}, თბილისი, 1972.
 10. სავლე წერეთელი, თბილისი, 1973.
 11. ბუნებისმეცნიერების ფილოსოფია, თბილისი, 1974.
 12. ეგოიზმი და მისი ანტისაზოგადოებრივი არსი, თბილისი,1976.
 13. Абсолютное и относительное. Тбилиси, 1980.
 14. აინშტაინი, თბილისი,1983.
 15. ბუნებისმეცნიერების ფილოსოფიის ისტორიის ნარკვევები, თბილისი, 1983.
 16. ქართული ნატურფილოსოფიის ისტორიის ნარკვევები, თბილისი,1984
 17. მეცნიერების ბუნება და მისი საზოგადოებრივი დანიშნულება, თბილისი, 1986.
 18. ანტონ პირველი {ცხოვრება, მოღვაწეობა და ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა}, თბილისი, 1987
 19. Природа знания и ценности, Тбилиси, 1989
 20. მეცნიერების ფილოსოფიის შესავალი, თბილისი, 1991
 21. ყოფიერება, დრო, სივრცე, თბილისი, 1991.
 22. მეცნიერული ონტოლოგია, თბილისი, 1994
 23. ბუნებრივი თეოლოგია, . იხ. ჟურნ. რელიგია, N 7-8, N 9-10, 1998.
 24. სიცოცხლის არსება, თბილისი, 2000
 25. ტელეოლოგია, თბილისი, 2003
 26. XX საუკუნის ნატურფილოსოფია, თბილისი, 2004
 27. ფსევდოაბსოლუტურის ფილოსოფია, თბილისი, 2006
 28. თეორიული ფილოსოფია, თბილისი, 2007
 29. ფილოსოფია ყველასათვის {კ.ქეცბაიას თანაავტორობით}, თბილისი, 2009.
 30. მეცნიერული ონტოლოგია და ფილოსოფიური თეოლოგია, თბილისი, 2012
 31. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მსოფლმხედველობა, თბილისი, 2012
 32. ჩემი განვლილი ფილოსოფიური ცხოვრების ნიშანსვეტები, თბილისი, 2013
 33. ფილოსოფიის შესავალი 3 წიგნად (თანაავტორები: პროფ. გ.ვეკუა, პროფ. გ.ცინცაძე),

თბილისი, 1990

 1. ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია (4 ტომი), თანაავტორი, მეორე და მესამე

ტომების რედაქტორი, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2013

 

 

 

სერგი ავალიანის ფილოსოფიურ მემკვიდრეობაში მთავარი ადგილი უჭირავს სამ ფუნდამენტურ კონცეფციას: ფსევდოაბსოლუტურის თეორია, რომლის ძირითადი შინაარსი გადმოცემულია წიგნში ფსევდოაბსოლუტურის ფილოსოფია {2006}, მეცნიერული ონტოლოგია წარმოდგენილია ამავე სახელწოდების წიგნში {1994} და აქსიოლოგიური კონცეფცია _ წიგნში Природа знания и ценности {1989}. გარდა ამისა, ცალკეული ფილოსოფიური პრობლემების ორიგინალური გადაწყვეტის ცდები მოცემულია მის სამეცნიერო სტატიებში, ხოლო თეორიული ფილოსოფიის პრობლემების კვლევის შედეგების უფრო ვრცელი დალაგება მოცემულია წიგნში თეორიული ფილოსოფია {2007}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი წერეთლის
ფილოსოფიური
მსოფლმხედველობა,
თბილისი, 1954

რუსეთ-საქართველოს
კულტურული ურთიერთო-
ბის ისტორიიდან XIX საუკუ-
ნის მეორე ნახევარში,
თბილისი, 1955

Философские взгляды
И.Р.Тархнишвили,
Тбилиси, 1957

ჰანს რაიხენბახის
ფილოსოფია,
თბილისი, 1961

 

 

 

 

 

 

 

მატერიალიზმისა და
იდეალიზმის ბრძოლა
თანამედროვე ფიზიკაში,
თბილისი, 1962

 

თანამედროვე პოზიტივიზმი,
თბილისი, 1964

 

თანამედროვე პოზიტივიზმის
ბუნებისმეცნიერბის
ფილოსოფია, თბილისი, 1964

 

Очерки философии
естествознания,
Тбилиси, 1968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალბერტ აინშტაინი
(
.მირიანაშვილის
თანაავტორობით),
თბილისი, 1972

 

სავლე წერეთელი,
თბილისი, 1973

 

ბუნებისმეცნიერების
ფილოსოფია, თბილისი, 1974

 

ეგოიზმი და მისი
ანტისაზოგადოებრივი
არსი, თბილისი, 1976

 

 


Абсолютное и
относительное,
Тбилиси, 1964

 


აინშტაინი,
თბილისი, 1983

 


ბუნებისმეცნიერების
ფილოსოფიის ისტორიის
ნარკვევები, თბილისი, 1983

 


ქართული ნატურფილოსოფიის
ისტორიის  ნარკვევები,
თბილისი, 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მეცნიერების ბუნება და
მისი საზოგადოებრივი
დანიშნულება,
თბილისი, 1986

 

ანტონ პირველი, (ცხოვრება,
მოღვაწეობა, ფილოსოფიური
მსოფლმხედველობა),
თბილისი, 1987

 

Природа знания
и ценности,
Тбилиси, 1989

 

მეცნიერების ფილოსოფიის
შესავალი, თბილისი, 1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყოფიერება, დრო და
სივრცე, თბილისი, 1991

 

მეცნიერული ონტოლოგია,
თბილისი, 1994

 

ბუნებრივი თეოლოგია,
(
იხ. ჟურნ. "რელიგია", 1998,
N7-8
და 9-10)

 

სიცოცხლის არსება,
თბილისი, 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტელეოლოგია,
თბილისი, 2003

 

XX საუკუნის
ნატურფილოსოფია,
თბილისი, 2004

 

სევდოაბსოლუტურის


ფილოსოფია,
თბილისი, 2006

 

თეორიული ფილოსოფია,
თბილისი, 2007

 

 

 

 

 

 ფილოსოფია ყველასათვის
თბილისი, 2009

მეცნიერული ონტოლოგია და ფილოსოფიური თეოლოგია
თბილისი, 2012

ილია მეორის მსოფლმხედველობა
თბილისი, 2012

ჩემი განვლილი ფილოსოფიური ცხოვრების ნიშანსვეტები
თბილისი, 2013